Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:shiningblade

Lesknoucí se čepel

(PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ)
Heironeousovo učení se zaměřuje na propagaci dobra hrubou (ozbrojenou) silou. Klerici a paladinové usilující stát se zbraní jejich božstva války proti zlu se jednoho dne připojí k „Lesknoucím se čepelím“. Heironeousovy lesknoucí se čepele jsou řádem rytířů zaměřených na boj muže proti muži s pomocí své modlidby, zbožnosti a odříkání. Členové vedou prostý a jednoduchý život zříkajíce se majetku a peněz a mnoha světských potěšení kvůli svému úkolu stát se čepelí v rukou Heironeouse.

Životaschopnost: k10
Zvládá: Všechny jednoduché a smrtící zbraně, všechny brnění a štíty.
Body dovednosti: 2 + Modifikátor Int.

POŽADAVKY

Přesvědčení: Zákonné Dobro
Bonus k základními útoku: +7
Dovednosti: Znalosti 7 a více
Sesílání kouzel: schopnost sesílat božská kouzla 1. nebo vyšší úrovně
Zvláštní: Klerik musí mít tyto domény: Dobro, Válku.
Speciální: kniha Lesknoucí se čepele je vyžadována k odemčení tohoto povolání.

SCHOPNOSTI

Všechny schopnosti fungují jen s Dlouhým mečem (Svatá zbraň)

Úroveň:
1: Elektrický břit 2krát za den - Přidá svaté zbrani zranění 1k6 elektřinou. Doba trvaní je rovna počtu úrovní povolání+ modifikátor charismatu.
3: Elektrický břit 3krát za den
5: Svatý břit 4krát za den - Přidá svaté zbrani zranění 1k6 elektřinou a 2k6 božské proti zlu. Doba trvání je rovna počtu úrovní povolání+ modifikátor charismatu.
7: Svatý břit 5krát za den
9: Briliantový břit 6krát za den - Přidá svaté zbrani bonus +20 k útoku, zranění 1k6 elektřinou a 2k6 božské proti zlu. Doba trvání je rovna počtu úrovní povolání+ modifikátor charismatu.

BONUSOVÁ KOUZLA

Na každé liché úrovni získává Heironeousova Lesknoucí se Čepel nová kouzla za den, jako by postoupila na další úroveň v magickém povolání s nejvyšší úrovní (klerik nebo paladin).

Epická Lesknoucí se čepel

Epické Lesknoucí se čepele jsou vůdci Heironeousových armád, když pochodují proti zlu. Dosáhnuli dlouho vyžadovaného cíle, stát se čepelí v Heironeousově ruce a jsou schopné porazit jakékoliv zlo, které si troufne stát proti oprávněnému hněvu, který způsobí. Už je tomu dlouho, co se epická Lesknoucí čepel vzdala pozemských potěšení a co se stala čistou smrtící silou a pobožnou zuřivostí.

Životaschopnost: k10.
Body dovednosti: 2 + modifikátor inteligence.
Kouzla: Každou lichou úroveň Lesknoucí se čepele získává charakter nová kouzla za den, jako by postoupil o úroveň ve svém povolání s nejvyšší úrovní sesilatele (Klerik nebo Paladin).

Briliantový břit - 11. úroveň - 7x denně - Přidá svaté zbrani 1k6 zranění elektřinou, 2k6 zranění vůči zlu a +20 k útoku. Trvání je počet kol rovných úrovni povolání+modifikátoru charismatu. Za každé dvě úrovně nad 11., získává Lesknoucí se čepel použití navíc.
Bonusové odbornosti: Epická Lesknoucí se čepel získává bonusovou odbornost každou třetí úroveň nad 10.

Seznam bonusových odborností epické Lesknoucí se čepele:
Pancéřová kůže, Snížená zranitelnost, Ničivé kritické zranění, Epická zdatnost, Epická houževnatost, Epické zaměření na zbraň, Epická specializace na zbraň, Vylepšená omračující pěst, Vylepšený vířivý útok, Ohromující kritická zranění, Špičková iniciativa

cs/shiningblade.txt · Poslední úprava: 2020/04/26 02:07 autor: shadooow