Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:spell-new

Tato stránka potřebuje dopřeložit.

Polární paprsek (Polar Ray)
Úroveň sesilatele: Čaroděj/Zaklínač 8
Úroveň kouzla: 8
Škola: Vzývání
Zařazení: Chlad
Složky: Slovní, Gesta
Dosah: Krátký
Oblast působení / cíl: 1 bytost
Trvání: Ihned
Další protikouzla:
Záchranný hod: Není
Magická odolnost: Ano

Z tvých rukou vyletí modrobílý paprsek mrazivého vzduchu a ledu. Pokud uspěješ v útoku dotykem na dálku, bude cíl zraněn za 1k6 zranění chladem za úroveň sesilatele až do maxima 25k6.

Agannazárův žár (Agannazzar's Scorcher)
Úroveň sesilatele: Čaroděj/Zaklínač 2
Úroveň kouzla: 2
Škola: Vzývání
Zařazení: Oheň
Složky: Slovní, Gesta
Dosah: Střední
Oblast působení / cíl: Cíle v přímce před sesilatelem
Trvání: ihned
Další protikouzla:
Záchranný hod: Reflexy 1/2
Magická odolnost: Ano

Proud hučících plamenů vytryskne ze sesilatelových roztažených rukou a způsobí zranění 1d8 za každé dvě úrovně sesilatele, až do maxima 5d8.

Rychlý krok (Longstrider)
Úroveň sesilatele: Druid 1, Hraničář 1
Úroveň kouzla: 1
Škola: Proměny
Zařazení:
Složky: Slovní, Gesta
Dosah: Osobní
Oblast působení / cíl: Sesilatel
Trvání: 1 hodina/úroveň
Další protikouzla:
Záchranný hod: Neškodné
Magická odolnost: Ne

Toto kouzlo zvýši tvoji základní rychlost o 10 stop.

Hromadné utopení (Mass Drown)
Úroveň sesilatele: Druid 9
Úroveň kouzla: 9
Škola: Conjuration
Zařazení:
Složky: Slovní, Gesta
Dosah: Krátký
Oblast působení / cíl: Obrovská
Trvání: Okamžité
Další protikouzla:
Záchranný hod: Výdrž zruší
Magická odolnost: Ano

The caster creates water in the lungs of a target creatures. Any drowned creature takes 90% of its current hit points as damage. Golems and other nonliving creatures cannot be drowned.

Přivolej bleskovou bouři (Call Lightning Storm)
Caster Level(s): Druid 5
Innate Level: 5
School: Evocation
Descriptor(s): Electricity
Component(s): Verbal, Somatic
Range: Long
Area of Effect / Target: Large
Duration: Instant
Additional Counter Spells:
Save: Reflex 1/2
Spell Resistance: Yes

All enemies within the area of effect take 1d6 points of electrical damage per caster level, to a maximum of 15d6.

Zhoubná proměna (Baleful Polymorph)
School: Transmutation
Caster Level: Druid 5. Sorcerer/Wizard 5
Components: V, S
Range: Close
Target: One creature
Duration: Permanent
Saving Throw: Fortitude negates, Will partial
Spell Resistance: Yes

As Polymorph, except that you change the subject into a Small or smaller animal of no more than 1 HD (such as a dog, lizard or toad). If the new form would prove fatal to the creature, the target gets a +4 bonus on the save. If the spell succeeds, the subject must also make a Will save. If this second save fails, the creature loses it's extraordinary, supernatural and spell-like abilities, loses it's ability to cast spells, and gains the alignment, special abilities and Intelligence, Wisdom and Charisma scores of it's new form in place of its own. It still retains it's class and level (or HD), as well as all benefits deriving therefrom. Incorporeal or gaseous creatures are immune to being polymorphed, and a creature with the Shapechanger subtype can revert to it's normal form.

Ohnivé semínka (Fire Seeds)
Úroveň sesilatele: Druid 6
Úroveň kouzla: 6
Škola: Vzývání
Zařazení: Oheň
Složky: Slovní, Gesta
Dosah: Osobní
Oblast působení / cíl: Sesilatel
Trvání: 1 hodina/úroveň
Další protikouzla:
Záchranný hod: Neškodné
Magická odolnost: Ne

As many as four acorns turn into special splash weapons that can be hurled as far as 100 feet. A ranged touch attack roll is required to strike the intended target. Together, the acorns are capable of dealing 1d6 points of fire damage per caster level (maximum 20d6), divided up among the acorns.

Avatar přírody (Nature's Avatar)
Caster Level(s): Druid 9
Innate Level:9
School: Evocation
Descriptor(s):
Component(s): Verbal, Somatic
Range: Touch
Area of Effect / Target: Animal Companion
Duration: 1 minute/ level
Additional Counter Spells:
Save: Harmless
Spell Resistance: No

The target animal companion gains +10 to attack and damage rolls and add 1d8 temporary hit points per caster level, plus the effects of haste.

Tornádo (Whirlwind)
Caster Level(s): Druid 8
Innate Level: 8
School: Evocation
Descriptor(s):
Component(s): Verbal, Somatic
Range: Long
Area of Effect / Target: Colossal
Duration: 1 Round / Level
Additional Counter Spells:
Save: Reflex negates
Spell Resistance: Yes

This spell creates a powerful cyclone of raging wind around you. Each round all creatures in area of effect must succeed on a Reflex save or take 3d6 points of damage. Medium and smaller creatures takes 3d8 damage.

Additionally the whirlwind makes hitting caster with ranged weapons difficult thus caster gains 50% concealment vs ranged attacks.

Spike Stones
Caster Level(s): Druid 4
Innate Level: 4
School: Transmutation
Descriptor(s):
Component(s): Verbal, Somatic
Range: Long
Area of Effect / Target: Large
Duration: 1 hour / level
Additional Counter Spells:
Save: Reflex partial
Spell Resistance: Yes

Covers the terrain with small spikes. Any creature will suffer 1d8 points of damage each round that they remain within the afflicted area. These spikes can damage the victim's legs, so that even once they are free of the spike growth, their movement rate is slowed for a day.

Křik (Shout)
Caster Level(s): Bard 4, Sorcerer/Wizard 4
Innate Level: 5
School: Evocation
Descriptor(s): Sonic
Component(s): Verbal
Range: Short
Area of Effect / Target: Cone
Duration: Instant
Additional Counter Spells:
Save: Fortitude partial
Spell Resistance: Yes

You emit an ear-splitting yell that deafens and damages creatures in its path. Any creature within the area is deafened for 2d6 rounds and takes 5d6 points of sonic damage. A successful save negates the deafness and reduces the damage by half.

A shout spell cannot penetrate a silence spell.

Silnější křik (Greater Shout)
Caster Level(s): Bard 6, Sorcerer/Wizard 8
Innate Level: 6
School: Evocation
Descriptor(s): Sonic
Component(s): Verbal
Range: Short
Area of Effect / Target: Cone
Duration: Instant
Additional Counter Spells:
Save: Fortitude partial
Spell Resistance: Yes

You emit an ear-splitting yell that deafens and damages creatures in its path. Any creature within the area is stunned for 1 round and deafened for 4d6 rounds and takes 10d6 points of sonic damage. A successful save negates the stun and deafness and reduces the damage by half.

A shout spell cannot penetrate a silence spell.

Kouzelný kámen (Magic Stone)
Caster Level(s): Cleric 1, Druid 1
Innate Level: 1
School: Transmutation
Descriptor(s): Weapon Enchantment
Component(s): Verbal, Somatic
Range: Personal
Area of Effect / Target: Creature or Bullets
Duration: 1 Minute / Level
Additional Counter Spells:
Save: None
Spell Resistance: No

You empower the touched bullets with a +1 damage bonus, and a 1d6 damage bonus vs. undead.

Dobrůvky (Goodberry)
Caster Level(s): Druid 1
Innate Level: 1
School: Transmutation
Components: V, S
Range: Personal
Target: Self
Duration: Instant
Saving Throw: Harmless
Spell Resistance: No

Casting a Goodberry spell creates 5 magical berries that the caster can carry with him/her. Each berry restores 4 Hit Points when eaten.

cs/spell-new.txt · Poslední úprava: 2020/05/02 10:09 autor: shadooow