Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:ruleset

Změny v pravidlech z Community Patche

Protože Arkhalie používá Community Patch, je zde v platnosti několik úprav pravidel z tohoto zdroje. Přestože všechny tyto změny jsou považovány za opravy chyb a měly by být novým standartem, někteří hráči jsou překvapení a hlásí tyto změny jako chybu.
Takže pro připomenutí:

 • Imunita na kouzla má přednost před pláštěm proti kouzlům (spell mantle). to znamená, že pokud je na postavu sesláno kouzlo, na které má imunitu, tak bude kouzlo pohlceno imunitou a nesníží pohlcení z pláště proti kouzlům.
 • AOE kouzla (tj. různé mraky, stěny a aury) nebudou zachyceny pláštěm proti kouzlům (spell mantle).
 • Všechny AOE kouzla zmizí, když jejich sesilatel zmizí. (hráč odejde ze hry, příšera zemře a zmizí).
 • Hudební instrumenty nemůžou být použity v zóně ticha a mají 20% šanci na selhání pokud má postava efekt hluchoty. (Hudební instrumenty jsou rúzné předměty, které mají obrázek nějakého hudebního instrumentu a může je používat pouze bard.)
 • TO (DC) pro použití svitků skrz dovednost použití magických věcí (UMD) je nyní 7+(3*úroveň kouzla).
 • Čtení svitků selže, pokud je postava oslepená (a nemá pravdivé vidění).
 • AOE efekty vytvořené ze speciálních schopností příšer jako například z aur jsou permanentní, nadpřirozené a neodčarovatelné. Dále, efekty, které závisí na existenci AOE se nyní nedají odčarovat. (Například již není možné odčarovat efekt ticha bez toho aniž by byla odčarována celá zóna ticha.)
 • Aura strachu je nyní spuštěna jen 1x pro každou postavu, která do ní vstoupí. Konec nekonečnému pobíhání a házení jedniček.
 • Vrah si nyní může vybrat 'Epické zaměření na dovednost: použití magických předmětů' jako epickou bonusovou odbornost.
 • Bič je nyní možné držet v obou rukách.
 • Létající příšery jsou imunní na některé pozemní kouzla a efekty jako například sádlo a ježci.

Pozn.: Toto není kompletní seznam, ale spíše jen výcuc toho nejdůležitějšího. Pro kompletní seznam se podívejte do dokumentace Community Patche.

Vlastní úpravy pravidel

 • Čarodějná hůl je nyní jednoruční zbraň i pro menší rasy.
 • Vlastnosti předmětu Odolnost na zranění (Damage Resistance) se nyní sčítají.
 • Všechny ne-fyzické bonusy ke zranění nyní podléhají imunitě na zranění a odolnosti na zranění (v normálním nwn některé tyto bonusy ignorují tyto mechaniky)
 • Rukavice je možné očarovat kouzly.
 • Postava, která vyhodí poslední vrhací zbraň automaticky dá do ruky další balíček stejné vrhací zbraně.
 • Stakování AOE kouzel je zrušeno. Můžete mít pouze jednu instanci AOE kouzla aktivní naráz.
 • Trvání všech znehybňujících efektů (omráčení, paralýza, strach atd.) ze všech zdrojů je nyní omezeno na maximálně 3 kola (nebo 6 pokud bylo kouzlo prodlouženo). Zkamenění je vyjmuto z tohoto pravidla a je stále permanentní. Pozn. některé předměty a příšery mohou trvání prodloužit nad rámec tohoto limitu.
 • Jedy se sčítají.
 • Létající příšery jsou imunní na pasti.
 • AOE kouzla ignorují odolnost na kouzla (a plášť proti kouzlům), aplikuje se pouze imunita vůči kouzlům.
 • Prokletí ignoruje imunitu na snížení vlastností.
 • Hardcore Uncanny Dodge rule.
 • Iniciativa má význam. Když si 2 bytosti hází na iniciativu, ta která hod vyhraje pak útočí v první sadě útoků jako kdyby byla bytost která hod prohrála nepřipravená (flat-footed).
 • Příšery imunní na kritické zásahy nemusí nutně být imunní i na zákeřný útok.
 • Postava s obouruční zbraní získává při použití (vylepšeného) drtivého útoku dvojnásobný bonus ke zranění než normálně. Jako obouruční zbraň je považována jakákoliv zbraň na blízko, se kterou nelze nosit štít nebo druhou zbraň. To znamená, že i malé rasy jako půlčík získají z této změny výhody.
 • Zranění z vlastnosti předmětu 'Při zásahu: krvácení' nepodléhá imunitám, redukcím ani odolnostem na zranění.
cs/ruleset.txt · Poslední úprava: 2021/08/22 13:58 autor: shadooow