Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:feat-new

Vlastní speciální odbornosti

Alternative Class: Healer
Speciální: Lze vybrat pouze na první úrovni a pouze pokud hráč vybral povolání klerika.
Tato odbornost zásadně mění výhody povolání klerika.
- Léčitel nemůže sám získat výhody žádného kouzla, které přidává bonus k útoku nebo zranění.
- Všechny buffy jsou automaticky aplikovány na všechny spojence v blízkosti.
- Získává přístup k novým epickým kouzlům - Guardian Angel a Divine Intervention.

Alternative Class: Trapper
Speciální: Lze vybrat pouze na první úrovni a pouze pokud hráč vybral povolání zloděje.
Tato odbornost zásadně mění výhody povolání zloděje.
- Ztrácí zákeřný útok.
- Získává 1k6 zranění navíc pastmi za každou lichou úroveň.
- Každou úroveň do 20, získává „sloty na pasti“, které mohou být použity k vyrobení pastí po každém odpočinku.
- Může použít speciální pasti.
- Získá přístup k novým odbornostem: Extend Trap a Timestop Trap

Tabulka slotů na pasti:
| ^ Slabší ^ Průměrná ^ Silná ^ Smrtící ^
^ 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
^ 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
^ 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
^ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
^ 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
^ 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
^ 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
^ 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
^ 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
^ 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
^ 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
^ 12 | 3 | 3 | 2 | 1 |
^ 13 | 4 | 3 | 2 | 1 |
^ 14 | 4 | 3 | 2 | 1 |
^ 15 | 4 | 3 | 2 | 1 |
^ 16 | 4 | 4 | 3 | 2 |
^ 17 | 5 | 4 | 3 | 2 |
^ 18 | 5 | 4 | 3 | 2 |
^ 19 | 5 | 4 | 3 | 2 |
^ 20 | 5 | 5 | 4 | 3 |

Alternative Class: Summoner
Lze vybrat pouze na první úrovni a pouze pokud hráč vybral povolání druida.
Tato odbornost zásadně mění výhody povolání druida.
- Ztrácí všechny proměny - tím pádem se nemůže stát Měňavcem.
- Může ovládat neomezený počet vyvolaných příšer.
- Vyvolávač sdílí všechny buffy s vyvolanými příšerami.
- Získává přístup k novým epickým kouzlům - Summon Behemoth a Summon Shambler

Vlastní obecné odbornosti

Fist of Iron
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Základní bonus k útoku 2, vylepšený útok beze zbraně, omračující pěst.
Detaily: Postava s touto odborností se může pokusit a speciální útok. Pokud je útok úspěšný, přdá 1k6 bodů fyzického zranění navíc. Tato odbornost sdílí počet použití s odborností omračující pěst.
Použití: Výběrem.

Brutal Throw
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Žádné
Detaily: Postava s touto odborností může použít modifikátor síly (namísto modifikátoru obratnosti) pro výpočet útočného bonusu při střelbě vrhací zbraní.
Použití: Automaticky.

Extended Rage
Druh odbornosti: Obecná
Požadavky: Zuřivost nebo berserk.
Detaily: Trvání zuřivosti je o 5 kol více než normálně.
Použití: Automaticky.

Extra Rage
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Zuřivost nebo berserk.
Detaily: Postava s touto odborností získá 2 použití zuřivosti/berserku navíc.
Použití: Automaticky.

Instantaneous Rage
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Zuřivost nebo berserk.
Detaily: Postava s touto odborností může začít bojovat okamžitě po aktivování zuřivosti/berserku.
Použití: Automaticky.

Intimidating Rage
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Zuřivost nebo berserk.
Detaily: Kdykoliv postava aktivuje zuřivost/berserk musí všichni nepřátelé v blízkosti uspět v záchranném hodu na vůli vuči TO (10 + 1/2 úrovně postavy + modifikátor charisma), jinak budou otřeseni po celou dobu trvání zuřivosti. Otřesená postava získává postih -2 k útoku, záchranným hodům a dovednostem.
Použití: Automaticky.

Augment Summoning
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Zaměření na kouzlo (Stvoření)
Detaily: Zvýší sílu a odolnost všech vyvolaných příšer o 4 body.
Použití: Automaticky.

Sacred Vengeance
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Odvrať nemrtvé, Odvracení navíc.
Detaily: Postava může vyměnit jedno použití odvracení nemrtvých k získání +2k6 zranění pozitivní energií proti nemtrvým a to na počet kol rovných modifikátoru charisma.
Použití: Automaticky.

Quick Reload
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Žádné.
Detaily: Postava s touto odborností neztrácí útok, když přebíjí munici v boji.
Použití: Automaticky.

Crossbow Sniper
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Zaměření na zbraň (lehká nebo těžká kuše), základní bonus k útoku +1
Detaily: Kdykoliv použiváš kuši, na kterou máš zaměření na zbraň, získáváš bonus ke zranění rovný 1/2 tvého modifikátoru obratnosti. Tato odbornost zároveň zvyšuje maximální vzdálenost ze které lze provést zákeřný útok na dvojnásobek.
Použití: Automaticky.

Greater Weapon Focus
Druh odbornosti: Obecná
Požadavky: Zaměření na zbraň, bojovník 8. úrovně
Detaily: Postava s touto odborností je zvláště zručná v použití konkrétního druhu zbraně a získává +1 bonus k útoku.
Použití: Automaticky. Tuto odbornost lze vybrat vícekrát, pokaždé však pro jiný typ zbraně.

Greater Weapon Specialization
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Specializace na zbraň, bojovník 12. úrovně
Detaily: Postava s touto odborností je zvláště zručná v použití konkrétního druhu zbraně a získává +2 bonus ke zranění při útoku s touto zbraní.
Použití: Automaticky. Tuto odbornost lze vybrat vícekrát, pokaždé však pro jiný typ zbraně.

Two Weapon Defense I
Druh odbornosti: Obecná.
Požadavky: Obr 15, boj dvěma zbraněmi
Detaily: Tvůj styl boje se dvěma zbraněmi zvyšuje tvou obranu. Kdykoliv držíš dvě zbraně, získáváš +1 bonus k OČ za štít.
Použití: Automaticky.

Two Weapon Defense II
Druh odbornosti: Obecná
Požadavky: Obr 17, boj dvěma zbraněmi, základní bonus k útoku +6
Detaily: Tvůj styl boje se dvěma zbraněmi zvyšuje tvou obranu. Kdykoliv držíš dvě zbraně, získáváš +2 bonus k OČ za štít.
Použití: Automaticky.

Two Weapon Defense III
Druh odbornosti: Obecná
Požadavky: Obr 19, vylepšený boj dvěma zbraněmi, základní bonus k útoku +11
Detaily: Tvůj styl boje se dvěma zbraněmi zvyšuje tvou obranu. Kdykoliv držíš dvě zbraně, získáváš +3 bonus k OČ za štít.
Použití: Automaticky.

Oversized Two-Weapon Fighting
Druh odbornosti: Obecná
Požadavky: Síl 13+, boj dvěma zbraněmi
Detaily: Postava s touto odborností umí bojovat s jakoukoliv jednoruční zbraní v druhé ruce, jako kdyby to byla lehká zbraň.
Použití: Automaticky.

Vlastní epické odbornosti

Epic Spellcasting
Druh odbornosti: Epická, obecná.
Požadavky: Čarozpyt 24, Znalosti 24, schopnost sesílat božské nebo mystické kouzla 9. úrovně
Detaily: Mužeš vyvíjet a sesílat epická kouzla. Můžeš seslat tolik epických kouzel, kolik je hodnota tvých Znalostí děleno 10.
Použití: Automaticky.

Fast Healing I - III
Druh odbornosti: Epická, obecná.
Požadavky: Odo 25+
Detaily: Tvoje přirozená schopnost hojení je urychlena, získáváš regeneraci +3 životy za kolo. Tuto odbornost lze vzít vícekrát, její efekt se sčítá.
Použití: Automaticky.
Může vzít pouze: Kdokoliv, Barbar (epická bonusová odbornost), Druid (epická bonusová odbornost), Trpasličí obránce (epická bonusová odbornost), Mnich (epická bonusová odbornost), Hraničář (epická bonusová odbornost)

Chaotic Rage
Druh odbornosti: Epická, obecná.
Požadavky: Zuřivost 5x denně, zmatené přesvědčení
Detaily: Po dobu trvání zuřivosti je každá zbraň, kterou bojuješ považována za anarchistickou (extra 2k6 zranění vůči zákonnému přesvědčení). Tato schopnost se nesčítá s podobnými schopnostmi.
Použití: Automaticky.

Epic Divine Might
Druh odbornosti: Epická.
Požadavky: Božská moc, odvracení nemrtvých, Cha 21+, Síl 21+, drtivý útok.
Detaily: Postava může použít jeden ze svých pokusů odvracení nemrtvých na přičtení bonusu charismatu ke zranění (maximálně však +20) způsobované jeho zbraněmi. A to na počet kol rovných dvojnásobku bonusu charismatu.
Použití: Výběrem.

Epic Divine Shield
Druh odbornosti: Epická.
Požadavky: Božský štít, odvracení nemrtvých, Cha 21+, Síl 21+, drtivý útok.
Detaily: Postava může použít jeden ze svých pokusů odvracení nemrtvých na přičtení bonusu charismatu ke svému obrannému číslu. A to na počet kol rovných dvojnásobku bonusu charismatu.
Použití: Výběrem.

Improved Arrow of Death I-X
Druh odbornosti: Epická, obecná.
Požadavky: Obr 19, Mou 19, Míření, Smrtící šíp.
Detaily: Přidává +2 k TO smrtícího šípu. Tuto odbornost lze vzít vícekrát, její efekt se sčítá.
Použití: Automaticky.

Death of Enemies
Druh odbornosti: Epická, obecná.
Požadavky: Zhouba nepřátel, 30 bodů ve Všímavosti, 5 nebo více úhlavních nepřátel.
Detaily: Kdykoliv zasadíš některému ze tvých nepřátel kritický zásah, musí uspět v záchranném hodu na výdrž (TO 10 + 1/2 úrovně hraničáře + modifikátor moudrosti) jinak zemře. Bytosti imunní na kritické zásahy nejsou touto odborností ovlivněny.
Použití: Automaticky.

Bulwark of Defense
Druh odbornosti: Epická, obecná.
Požadavky: Odo 25+, obranný postoj 3x denně.
Detaily: Bonusy obranného postoje se zvyšují na +4 síla, +6 odolnost, +4 bonus ke všem záchranným hodům a +6 k OČ uhýbání.
Použití: Automaticky.

Keen Strike
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Síl 20+, Mou 20+, vylepšený kritický úder (neozbrojený boj), vylepšený útok beze zbraně, omračující pěst, Ki úder +3.
Detaily: Tvůj nezbrojený boj má rozsah kritického zásahu 18-20 a uděluje sečné zranění.
Použití: Automaticky.

Vorpal Strike
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Síl 23+, Mou 23+, vylepšený kritický úder (neozbrojený boj), vylepšený útok beze zbraně, Keen Strike, omračující pěst, Ki úder +3.
Detaily: Kdykoliv zasadíš kritický zásah při boje beze zbraně, musí cíl uspět v záchranném hodu na výdrž (TO 10 + 1/2 mnichovy úrovně + modifikátor moudrosti) jinak zemře. Bytosti imunní na kritický zásah nejsou touto odborností ovlivněny.
Použití: Automaticky.

Holy Strike
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Rozdrť zlo, jakékoliv dobré přesvědčení
Detaily: Každá zbraň, se kterou bojuješ je považována za svatou (2k6 zranění navíc proti zlému přesvědčení). Tato schopnost se nesčítá s podobnými schopnostmi.
Použití: Automaticky.

Unholy Strike
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Rozdrť dobro, jakékoliv dobré přesvědčení
Detaily: Každá zbraň, se kterou bojuješ je považována za bezbožnou (2k6 zranění navíc proti dobrému přesvědčení). Tato schopnost se nesčítá s podobnými schopnostmi.
Použití: Automaticky.

Righteous Strike
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Mou 19, vylepšený útok beze zbraně, omračující pěst, jakékoliv zákonné přesvědčení.
Detaily: Tvýj neozbrojený boj je považován za axiomatickou zbraň (2k6 zranění navíc proti zmatenému přesvědčení). Tato schopnost se nesčítá s podobnými schopnostmi.
Použití: Automaticky.

Sneak Attack of Opportunity
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Zákeřný útok +8k6 nebo Smrtící útok +8k6, zlodějská odbornost vhodná přiležitost.
Detaily: Každý příležitostný útok, který tvá postava provede je automaticky považován za zákeřný útok.
Použití: Automaticky.

Dexterous Fortitude
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Obr 25, zlodějská odbornost přizpůsobivá mysl.
Detaily: Jednou za kolo, pokud jsi zasažen efektem, který vyžaduje záchranný hod na výdrž, můžeš namísto toho provést záchranný hod na reflexy aby jsi se tomuto efektu vyhnul (únik se nedá aplikovat).
Použití: Automaticky.

Dexterous Will
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Obr 25, zlodějská odbornost přizpůsobivá mysl.
Detaily: Jednou za kolo, pokud jsi zasažen efektem, který vyžaduje záchranný hod na vůli, můžeš namísto toho provést záchranný hod na reflexy aby jsi se tomuto efektu vyhnul (únik se nedá aplikovat).
Použití: Automaticky.

Lingering Damage
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Zákeřný útok +8k6 nebo Smrtící útok +8k6, zlodějská odbornost mrzačící úder.
Detaily: Kdykoliv provedeš alespoň jeden zákeřný (nebo smrtící útok) za kolo, bude cíl tvého útoku v příštím kole zraněn za počet bodů rovných tvému zákeřnému (nebo smrtícímu) útoku.
Použití: Automaticky.
Pozn.: přestože je toto zranění klasifikováno jako fyzické, ignoruje veškeré imunity, redukce a rezisty.

Enhance Spell I-III
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Posílené kouzlo, Maximalizované kouzlo, 30 bodů ve znalostech.
Detaily: Maximální limit pro tvé kouzla se zvedne o 5 kostek. Tato odbornost nemá vliv na kouzla, která neudělují zranění v kostkách rovných úrovni sesilatele nebo polovině této úrovně, a to i přesto že jsou úrovní sesilatele zásadně ovlivněny. Tuto odbornost lze vzít vícekrát, její účinek se sčítá.
Použití: Automaticky.

Two-Weapon Rend
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Obr 15+, základní bonus k útoku +9, vylepšený boj dvěma zbraněmi, boj dvěma zbraněmi.
Detaily: Kdykoliv zasáhneš svůj cíl oběma zbraněmi ve stejném kole, svého protivníka rozerveš. To způsobuje dodatečné zranění rovné základnímu zranění menší ze dvou zbraní plus 1.5x tvůj modifikátor síly. Základní zranění připočítává bonus vylepšení, pokud ho zbraň má. Rozervat protivníka lze pouze jedenkrát za kolo bez ohledu na to kolik úspěšných útoků oběma zbraněmi uděláš.
Použití: Automaticky.
Pozn.: přestože je toto zranění klasifikováno jako fyzické, ignoruje veškeré imunity, redukce a rezisty.

Improved Favored Enemy I-X
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Pět nebo více úhlavních nepřátel.
Detaily: Přidává +2 k naslouchání, všímavosti, výsměchu a udělovanému zranění vůči všem úhlavním nepřátelům. Tuto odbornost lze vzít vícekrát, její účinek se sčítá.
Použití: Automaticky.

Mass Crafting
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Uvař lektvar, vyrob hůlku, psaní svitků, úroveň sesilatele 20+
Detaily: Umíš vyrábět velké množství předmětů zaráz. Když vaříš lektvary nebo píšeš svitky, můžeš očarovat celý balíček materiálu, za předpokladu že máš dosti zlata a zkušeností.
Použití: Automaticky.
Může vzít pouze: Čaroděj, zaklínač, klerika druid 20. úrovně nebo vyšší.

Combat Archery
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Uhýbání, pohyblivost, míření.
Detaily: Při střelbě střelnou zbraní z blízka již nedáváš útočníkům možnost provést příležitostný útok.
Použití: Automaticky.

Infinite Deflection
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: Obr 25+, bleskové reflexy, odvracení šípů, vylepšený útok beze zbraně.
Detaily: Můžeš odvrátit neomezený počet šípů za kolo. Ostatní podmínky odvracení šípů platí.
Použití: Automaticky.

Trap Sense
Druh odbornosti: Epická, Obecná
Požadavky: 25 bodů ve hledání, 25 bodů ve všímavosti, povolání zloděj.
Detaily: You may apply their full listen, search and spot skills even when making a passive search.
Použití: Automaticky.
Pozn.: Tato odbornost nemá žádný efekt pro elfy, jelikož funguje úplně stejně jako jejich odbornost ostrost smyslů.

cs/feat-new.txt · Poslední úprava: 2022/05/12 03:18 autor: shadooow