Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:sacredfist

Svatá pěst

(PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ)
Svaté pěsti jsou nezávislá organizace založená mnoha kláštery. Jejich odříkající členové otočili svou božskou magii do sebe, aby tak přivedli své tělo a mysl do harmonie. Svaté pěsti krvopřísežně přísahali, že nikdy nepoužijí zbraně, ani těžkou zbroj. Své tělo a mysl považují za dar svého božstva a věří, že nerozvíjet tyto dary dále je hřích. Sesílání kouzel je, ani jejich božstva nezneuctí.

Životaschopnost: k8
Bojové dovednosti: Svatá pěst nedostává žádné další bojové dovednosti.
Body dovednosti: 4 + modifikátor Int.

POŽADAVKY:

Základní bonus k útoku: +4
Dovednosti: Znalosti 8.
Odbornosti: Kouzlení v boji, Uhýbání, Vylepšený boj beze zbraně, Omračující pěst.
Sesílání: Schopnost sesílat božské kouzla 1. úrovně
Speciální: kniha Svaté pěsti je vyžadována k odemčení tohoto povolání.

Poznámka: Svatá obrana, ani Svatá rychlost nefungují, pokud nosíš střední nebo těžkou zbroj.
Kodex jednání: Nošením jakékoliv zbraně ztrácí svatá pěst všechny své výhody až do plného odpočinku.

SCHOPNOSTI:

Úroveň
1: Neozbrojené poškození - Úrovně svaté pěsti se sčítají s úrovněmi mnicha
Svatá obrana - +1 k OČ.
3: Svatá rychlost +10%.
4: Svatý plamen - Získává dodatečné zranění rovné modifikátoru moudrosti. Použití 1x denně na 1minutu.
5: Svatá obrana - +2 k OČ.
6: Svatá rychlost +20%.
8: Svatý plamen - 2x denně.
Svatá rychlost +30%.
10: Svatá obrana - +3 k OČ.
Vnitřní Zbroj - Získává +4 k OČ a záchranným hodům a odolnost vůči magii 25 na počet kol rovný modifikátoru moudrosti.

BONUSOVÉ KOUZLA

Každou úroveň svaté pěsti získává charakter nové kouzla za den, jako by získal úroveň povolání s nejvyšší božskou kouzelnou úrovní.

EPICKÁ SVATÁ PĚST:

Bonusové odbornosti: Epická svatá pěst získává bonusovou odbornost každé čtyři úrovně po 10.
Každou 4. úroveň : získává další použití Svatého plamene.
Každou 5. úroveň : Svatá obrana se zvýší o 1.

Seznam bonusových odborností svaté pěsti:
Pancéřová kůže, Samospouštěcí zrychlené kouzlo, Samospouštěcí tiché kouzlo, Samospouštěcí klidné kouzlo, Oslepující rychlost, Snížení zranění, Epické průrazné kouzlo, Epická zdatnost, Epické zaměření na kouzlo, Odolnost na energii, Epická houževnatost, Ohromná moudrost, Vylepšené kouzlení v boji, Vylepšená magická odolnost, Vylepšená omračující pěst, Ukryj sebe, Špičková iniciativa.

cs/sacredfist.txt · Poslední úprava: 2020/06/02 13:35 autor: shadooow