Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:redavenger

Varování: Toto povolání se bude předělávat. Tvorba buildu s tímto povoláním není doporučena, protože je pravděpodobné že povolání projde v budoucnu zásadníma změnama!

Rudý mstitel

(PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ)
Rudý mstitel je mistr Ki, prastaré a impozantní disciplíny, která umožňuje dosáhnout mimořádnosti. Studováním a trénováním se Rudí mstitelé učí shromažďovat a uvolňovat Ki energii ve svých vlastních tělech.

Životaschopnost: k8
Dovede zacházet s: Rudý mstitel ovládá všechny jednoduché zbraně, lehkou a střední zbroj a štíty.
Body dovednosti: 4 + Modifikátor Int.

POŽADAVKY:

Základní bonus k útoku: +5
Odbornosti: Vylepšený útok beze zbraně, Omračující pěst.
Dovednosti: Naslouchání 8, Akrobacie 8.
Speciální: kniha Rudého mstitele je vyžadována k odemčení tohoto povolání.

SCHOPNOSTI:

Úroveň
1: Omračující výkřik - Omráčí nepřátele uvolněním Ki v křiku jednou denně. Všichni nepřátelé v kuželu efektu jsou omráčeni po dobu 2 celých kol, pokud neuspějí v záchranném hodu na výdrž (vůči TO = 15 + modifikátor moudrosti).
2: Ki záchrana - Přidává bonus moudrosti k záchranným hodům po dobu 2 kol jedenkrát denně.
3: Ki dovednost - Přidává bonus moudrosti k ověřování všech dovedností po dobu 2 kol jedenkrát denně.
4: Ki léčení - Mstitel může jedenkrát denně využít Ki energii k léčení. Pokládáním rukou na jakoukoliv bytost vyléčí Rudý mstitel počet životů rovný jeho úrovni násobené modifikátorem moudrosti.
5: Smrtící výkřik - Zraní nepřítele uvolněním Ki v křiku jedenkrát denně. Každý nepřítel v kuželu efektu je zraněn za 3k6 + modifikátor moudrosti zranění. Při úspěšném hodu na výdrž (TO = 15 + modifikátor moudrosti) utrpí nepřítel jen polovinu zranění.
Omračující výkřik - Získává další použití za den.
6: Ki záchrana - Získává další použití za den.
7: Ki dovednost - Získává další použití za den.
8: Ki léčení - Získává další použití za den.
9: Smrtící výkřik - Získává další použití za den.
Omračující výkřik - Získává další použití za den.
10: Volný Ki - Dvojitý modifikátor moudrosti, když používá Ki schopnosti.

Tvé osvojení Ki energie je nesrovnatelné. Spoutáním její velkolepé moci, můžeš provádět takové věci, o kterých se obyčejným lidem ani nezdá.

Epický Rudý mstitel

Životaschopnost: k8
Body dovedností: 4 + modifikátor inteligence
Bonusové odbornosti: Epický Rudý mstitel získává bonusovou odbornost každou čtvrtou úroveň po 10.
Síly Ki: Každé 4 úrovně získává další použití za den.
Volný Ki: Modifikátor se počítá 3x na 20. úrovni a 4x na 30. úrovni.

Seznam bonusových odborností Epického Rudého mstitele:
Pancéřová kůže, Epické snížení zranění, Epická houževnatost, Ohromná moudrost, Epická odolnost vůči energii, Oslepující rychlost, Ukryj sebe

cs/redavenger.txt · Poslední úprava: 2020/04/26 02:34 autor: shadooow