Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:hierophant

(PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ)
Sesilatelé božských kouzel, kteří postoupili vysoko ve službách svému božstvu, získávají přístup ke kouzlům a schopnostem, o kterých se malověrným může jen zdát. Prestižní povolání Hierofanta se otevírá pro mocné sesilatele božských kouzel, jenž se přiblížili na dosah nejmocnější a nejobtížnější božské magii. Zdrželi se získání těchto velkých darů výměnou za hlubší porozumění a schopnost ovládnout zdroj své síly.
 
- Životaschopnost: k8
- Bojové dovednosti: Hierofant nezískává žádné další bojové dovednosti.
- Body dovednosti: 2 + modifikátor inteligence.
 
POŽADAVKY:
 
Sesílání kouzel: schopnost sesílat božská kouzla 7. úrovně
Odbornosti: jakákoliv metamagická odbornost
Dovednosti: Znalosti 15 bodů
 
SCHOPNOSTI:
 
Každou úroveň si mohou vybrat jednu z následujících schopností:
*Božský dosah - může kouzlit doytaková kouzla z velké vzdálenosti
*Mistr energie – Bonus k odvracení nemrtvých.
*Metamagická odbornost – může si vybrat bonusovou metamagickou odbornost.
*Kouzlo jako schopnost (Spell-Like ability) – tato dovednost umožňuje heirofantům vytvořit z kouzla odbornost se stejným účinkem, kterou pak mohou seslat 2 x denně
*Moc kouzel (Spell Power) – tato dovednost umožňuje hierofantům zvýšit účinnost svých kouzel jako by měli o úroveň více. Sčítá se s normální úrovní, jež získávají.
*Způsobilost kouzel (Spell Aptitude) - tato dovednost umožňuje hierofantům zvýšit TO svých kouzel o 1 bod.

cs/hierophant.txt · Poslední úprava: 2020/06/19 08:38 autor: shadooow