Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:duelist

Šermíř

(PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ)
Šermíř je mrštný, inteligentní bojovník, trénovaný v precizních výpadech s lehkou zbraní jakou je např. kord. Šermíř, znám také jako Vejtaha, v boji vždy využívá svých výhod rychlých reflexů a důvtipu. Narozdíl od ostatních povolání bojujících nablízko, Šermíř nepoužívá ani zbroj ani štít, protože ví, že nejlepší ochrana je nebýt vůbec zasažen.

Životaschopnost: k10
Dovede zacházet s: Šermíř ovládá všechny jednoduché a smrtící zbraně, ale neovládá žádnou zbroj ani štít.
Body dovednosti: 4 + Modifikátor Int.

POŽADAVKY:

Základní bonus k útoku: +6
Odbornosti: Uhýbání, Finty se zbraní, Pohyblivost, Zacházení se zbraní (smrtící, zloděj nebo elf).
Dovednosti: Akrobacie 5, Umění 3.
Speciální: kniha Šermíře je vyžadována k odemčení tohoto povolání.

SCHOPNOSTI:

Úroveň
1: Chytrá obrana - Bonus k OČ uhýbání závisející na bonusu Int., maximálně však ve výši úrovně povolání.
2: Vylepšené reflexy - +2 k iniciativě.
3: Pružný útok - Nepřátelé nezískávají příležitostný útok, když se pohybuješ v boji.
4: Elegance - +2 bonus k záchranným hodům na reflexy.
5: Precizní úder +1k6 - Bonusové zranění, když drží v ruce lehkou bodnou zbraň.
7: Propracovaný kryt - Bonus ke krytu nebo obrannému číslu(dodge AC) .
8: Vylepšené reflexy - +4 k iniciativě.
9: Odchýlení šípů
10: Precizní úder +2k6

Poznámka: Šermíř ztrácí Chytrou obranu, Precizní úder a Eleganci, když nosí jakoukoliv zbroj či štít.

Epický Šermíř

Stal jsi se ztělesněním elegantní a precizní smrtonosnosti. Ve tvých rukou je lehká bodná zbraň třpitící se špičkou ostré ocelové břitvy schopné otočit se v ráně a prorazit jakoukoliv obranu.

Životaschopnost: k10
Body dovednosti: 4 + modifikátor Inteligence.
Bonusové odbornosti: Epický šermíř získává bonusovou odbornost každou třetí úroveň.
Akrobatický útok: TO a zranění šermířova akrobatického útoku se stále zlepšuje. Zranění a bonus k útoku se zvýší o +2 na 13., 20., a 27. úrovni.
Precizní úder: Tvůj útok s lekou bodnou zbraní se při získávání nových úrovní stává více smrtícím. Zranění se zlepšuje o 1k4 každou 5. úroveň.

Seznam bonusových odborností Epického Šermíře:
Oslepující rychlost, Epická zdatnost, Epická pověst, Epické zaměření na dovednost, Epické zaměření na zbraň, Epické reflexy, Vylepšený vířivý útok, Špičková iniciativa, Větší boj dvěma zbraněmi, Ohromná obratnost

cs/duelist.txt · Poslední úprava: 2020/09/07 14:45 autor: sir_hrouda