Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:championbane

Banův zvěstovatel

(PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ)
Banovi zvěstovatelé jsou tyranští bojovníci, kteří zasvětily sami sebe Banově věci. Pomalu, ale intenzivně přináší více uzemí, síly a pevné loajality pro Banovu věc a postavení. Bane je ztělesněním strachu, tyranie, sporu a nenávisti.

Životaschopnost: k10.
Bojové dovednosti: Všechny jednoduché a smrtící zbraně, Lehké a střední brnění a štít.
Body dovednosti: 2 + modifikátor Int.

POŽADAVKY:

Přesvědčení: Zákonné zlo
Základní Útočný Bonus: +7
Odbornosti: Zaměření na zbraň (řemdih)
Speciální: kniha Banova zvěstovatele je vyžadována k odemčení tohoto povolání.

SCHOPNOSTI:

Úroveň
1: Přiložení rukou - Dokáže vyléčit zranění rovné úrovni povolání vynásobené modifikátorem Charisma.
2: Posvátná obrana - +1 ke všem záchranným hodům
3: Rozdrť dobro - Jednou za den může přidát bonus charisma k útočnému hodu a způsobit +1 bodů zranění za úroveň zvěstovatele nebo Černého Strážce
4: Posvátná obrana - +2 ke všem záchranným hodům
5: Božský hněv - Jednou denně může získat bonus +3 k útoku, zranění a záchranným hodům a snížení zranění +1/5 po dobu kol rovnající se bonusu charisma.
6: Posvátná obrana - +3 ke všem záchranným hodům
8: Posvátná obrana - +4 ke všem záchranným hodům
10: Posvátná obrana - +5 ke všem záchranným hodům

Banův zvěstovatel získává bonusovou odbornost každou druhou úroveň.

Epický Banův zvěstovatel

S Banem provázejícím tě na každém kroku jsi vystoupil skrze hodnosti Banovy věrnosti k symbolu jeho nadvlády a moci.

Životaschopnost: k10
Body dovedností: 2 + modifikátor inteligence.
Bonusové odbornosti: Epický Banův zvěstovatel získává bonusouvou odbornost každou čtvrtou úroveň po 10.
Posvátná obrana: Zlepšování záchranných hodů pokračuje ve vylepšování o +1 za každé 2 úrovně nad 10.
Božský hněv: Každou pátou úroveň se útok, zranění a záchranné hody z Božského hněvu vylepší o +2.

Seznam bonusových odborností Epického Banova zvěstovatele:
Samospouštěcí rychlé kouzlo, Samospouštěcí tiché kouzlo, Samospouštěcí klidné kouzlo, Pancéřová kůže, Epické snížení zranění, Epická zdatnost, Ničivé kritické zranění, Epická houževnatost, Epické zaměření na zbraň, Ohromná moudrost, Ohromné rozdrcení, Vylepšené kouzlení v boji, Vylepšená omračující pěst, Vylepšený vířivý útok, Ohromující kritické zranění, Odvracení sfér, Epické zaměření na kouzlo, Epické průrazné kouzlo, Špičková iniciativa.

cs/championbane.txt · Poslední úprava: 2020/04/26 02:36 autor: shadooow