Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:archmage

Arcimág

(PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ)
Nejvyšším uměním je bezesporu magie, často se na ní odkazuje jako na Umění s velkým „U“. Nejpokročilejšími praktikanty jsou Arcimágové, kteří si upravují kouzla způsobem nepřístupným ostatním kouzelníkům.

Životaschopnost: k4
Bojové dovednosti: Nezíská žádné další bojové dovednosti.
Dovednostní body: 2 + modifikátor Int

POŽADAVKY:

Sesílání kouzel: schopnost sesílat mystická kouzla 7. nebo vyšší úrovně
Odbornosti: Zaměření na dovednost (Čarozpyt), Zaměření na kouzlo (jakékoliv)
Dovednosti: Čarozpyt na 15. úrovni, Znalosti na 15. úrovni
Speciální: kniha Arcimága je vyžadována k odemčení tohoto povolání.

SCHOPNOSTI:

Úroveň:
1: Vysoká magie *, Mistrovství v elementární magii
2: Vysoká magie *
3: Vysoká magie *
4: Vysoká magie *
5: Vysoká magie * 

BONUSOVÁ KOUZLA:

Arcimágové obětují bonusové sloty pro kouzla, které by měli dostat díky schopnostem Vysoké magie na každé úrovni, nicméně se tyto úrovně odrazí v účincích kouzel (zranění, trvání…).

VYSOKÁ MAGIE:

Každou úroveň si Arcimág volí z dovedností Vysoké magie:
*Mystický oheň (Arcane Fire): Tato dovednost umožní arcimágům přeměnit jakékoliv kouzlo, které umí, do mocného úderu syrové magické energie.
*Mistrovství v elementární magii (Mastery of Elements): Tato dovednost umožní arcimágům změnit v letu typ zranění, jež způsobují základní kouzla. Dovednost, která tento typ opět vrátí k normálu se automaticky přidá k první úrovni. Zranění ohněm, chladem, kyselinou, elektřinou a zvukem jsou odděleny v samostatných odbornostech, musí být tedy vybrány.
*Mistrovství ve tvaru kouzel (Mastery of Shapes) – tato dovednost umožňuje arcimágům vytvořit „díry“ v oblasti, kde účinkují jejich kouzla, aby chránili své společníky před efekty těchto kouzel.
*Kouzlo jako schopnost (Spell-Like ability) – tato dovednost umožňuje arcimágům vytvořit z kouzla odbornost se stejným účinkem, kterou pak mohou seslat 2 x denně
*Moc kouzel (Spell Power) – tato dovednost umožňuje arcimágům zvýšit účinnost svých kouzel jako by měli o úroveň více. Sčítá se s normální úrovní, jež získávají.
*Způsobilost kouzel (Spell Aptitude) - tato dovednost umožňuje arcimágům zvýšit TO svých kouzel o 1 bod.

cs/archmage.txt · Poslední úprava: 2020/04/28 12:14 autor: shadooow