Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:mystictheurghe

Magický Theurg

(PRESTIŽNÍ POVOLÁNÍ)
Zastření linií mezi božskou a mystickou silou, magičtí Theurgové získávají svou moc jak z božských zdrojů tak i z prastarých knih. Zatímco většina kouzelníků si vybere jednu cestu k magické moci, magičtí Theurgové jdou naráz po obou cestách, zvládnutí běžných kouzel kleriků i čarodějů. Magičtí Theurgové mají jedinečnou pestrost kouzel, což jim dovoluje kdykoliv seslat téměř jakékoliv kouzlo. Magičtí Theurgové jsou často posedlí magickými znalostmi, kvůli čemuž cestují klidně na konec světa, aby se naučili nějaké mystické tajemství nebo božské porozumění.

Životaschopnost: k4.
Dovede zacházet s: Magický Theurg nezískává žádné další bojové dovednosti.
Body dovednosti: 2 + modifikátor inteligence.

POŽADAVKY:

Dovednosti: 6 bodů ve Znalostech, 6 bodů v Soustředění, 6 bodů v Čarozpytu.
Sesílání kouzel: Schopnost sesílat mystická i božská kouzla 2. nebo vyšší úrovně.
Speciální: kniha Magického Theurga je vyžadována k odemčení tohoto povolání.

BONUSOVÁ KOUZLA

Po dosáhnutí 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., a 10. úrovně, získává charakter nové kouzla denně, jakoby postoupil v obou kouzelnických povoláních, tj. o úroveň v mystickém povolání (Bard, Zaklínač, Čaroděj) a o úroveň v božském povolání (Klerik, Druid). Nicméně nenaučí se nové mystické kouzla přes své dovednosti.

Epický Magický Theurg

Jsi jeden z nejznalejších kouzelníků vůbec, ale jak prohledáváš svět jsi stále hladový po dalších znalostech a
moci.

Životaschopnost: k4
Dovednostní body: 2+modifikátor int.
Bonusové odbornosti: Epický magický Theurg získává bonusovou odbornost každou šestou úroveň po 10.

Bonusové odborností Epického magického Theurga:
Samospouštěcí rychlé kouzlo, Samospouštěcí tiché kouzlo, Samospouštěcí klidné kouzlo, Epická odolnost vůči energii, Epické zaměření na kouzlo, Epické průrazné kouzlo, Vylepšené kouzlení v boji, Odvracení sfér, Epické Kouzlo.

cs/mystictheurghe.txt · Poslední úprava: 2020/04/26 02:33 autor: shadooow